Bai Yung Mixed Hair Bamboo Bush - Zhong Da Bai Yun

FC 115-3

    This combination does not exist.

    FC 115-1: Xiao Bai Yun (Small)FC 115-2: Zhong Bai TYun (Medium)FC 115-3: Zhong Da Bai Yun (Medium Large)FC 115-4: Da Bai Yun (Large)FC 115-5: Jia Da Bai Yun (Extra Large)